ประกาศ | รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์) - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com