ประกาศ | ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com

เขียนโดย Webmaster
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โรงเรียนละแมวิทยาขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่
จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา ทราบ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ