ประกาศ | การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนละแมวิทยา ประจำปี 2564 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com