ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครุภัณฑ์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (e-bidding) - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com