ประกาศ : ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com