📣 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com