📣 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญ​ผู้​ปกครองรับฟังการไลฟ์ส​ด​จากผู้อำนวยการ​โรงเรียนละแมวิทยา - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com