📣 ประชาสัมพันธ์ : ตารางการแก้ตัวของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com