ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com