ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา เรื่อง การจัดเก็บเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้น ม.3 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1pNpGCsCOjpRGLRnGA_0Lu76-z3C8k4de/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1D9Vs2NWPntF2elafcUX6g_Rp6ZVuix11/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
LINK :https://drive.google.com/file/d/18NyAYlWz5Q4VAgfeo5V3SMf3z4wjPRbI/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
LINK :https://drive.google.com/file/d/1ZjsyNnbeRxuk77rBRH6XSpsAuF9zlR_h/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1l796VVUnwj8G5RTH9KRS-5sLgbdtw_wI/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
LINK :https://drive.google.com/file/d/1ikpdFqpIisBVvXF8bKHSW9X_ocqvr5Oi/view?usp=sharing