ประกาศโรงเรียนละแมวิทยา เรื่อง การจัดเก็บเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้น ม.6 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1zy1qMIAfLCcPuK11oCubbrXlQ4-_pogO/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1IdoiYMKZpMxcGxsg3rri1SErDuZVzbGd/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1DsvCuy4-KAz4XlxzgzaJqt1uyE7rRSqk/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1iY_mBK7jfqd-vlbcNmrPX67TbAcPpxdB/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1dXnDsP3aNR4ydAoxhfqaLZQz7K95zWxG/view?usp=sharing

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย | สถาบันอบรม ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 
LINK :https://drive.google.com/file/d/1aoii7LcqrPF6ad8pETRtOti2Ti-IWfgv/view?usp=sharing