ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1,ม.4 - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lw.data1@gmail.com

เขียนโดย Webmaster

ดูรูปต้นฉบับ

ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ของโรงเรียนละแมวิทยาไว้ก่อนสถานะการ COVID-19

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อว่ามีชื่อของตนเองหรือไม่ หากนักเรียนมีรายชื่ออยู่ในเอกสารแนบแล้วนั้น นักเรียนไม่ต้องมาสมัครซ้ำอีก

* สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อและมีความประสงค์จะเรียนต่อที่ โรงเรียนละแมวิทยาให้ติดตามประกาศจากโรงเรียนอีกครั้ง

>> กดเพื่อดูรายชื่อ ม.1 <<

>> กดเพื่อดูรายชื่อ ม.4 <<