ข้อมูลพื้นฐาน - โรงเรียนละแมวิทยา

62 หมู่ที่ 10 ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

โทร : 077559104
lamaewit@hotmail.com

เขียนโดย Webmaster

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110301
รหัส Smis 8 หลัก :
  86022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  110301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ละแมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAMAEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านลุ่มพวา
ตำบล :
  ละแม
อำเภอ :
  ละแม
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86170
โทรศัพท์ :
  077559104
โทรสาร :
  077559103
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละแม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

  

แผนที่พิกัดโรงเรียน